[แปลเพลงสากล] JASON MRAZ - BACK TO THE EARTH


>>> ปล่อยเพลงออกมาเกือบจะทุกอาทิตย์เลยแฮะ ถี่จนผมแปลแทบไม่ทัน T.T เพราะครับเพราะมาก :)

JASON MRAZ - BACK TO THE EARTH :. กลับคืนสู่ผืนโลก

Whenever my head starts to hurt
Before it goes from bad to feeling worst
I turn off my phone, I get down low
And I put my hands in the dirt
I try to stop the world from moving so fast
Tryna get a grip on where I'm at
To simplify this daisy life, 
And get my feet in the grass

เมื่อใดที่ผมนั้นปวดหัว จนแทบระเบิด
ก่อนที่หัวของผมนั้นจะตะเลิด เปิดเปิงไปมากกว่านี้
ผมก็รีบปิดโทรศัพท์ ปลีกตัวไปสักพัก
เอามือกลับไปคลุกกับผืนดินผืนทราย
พยายามจะหยุดโลก ไม่ให้มันหมุนเร็วไปมากกว่านี้
พยายามจะหาที่ยึดเหนี่ยว ตั้งอยู่ในที่มั่น
ใช้ชีวิตที่งดงามนี้ ให้ง่ายดายขึ้นกว่าเดิม
ยื่นเท้าเปลือยอันเปล่าออกไปสัมผัสกับผืนหญ้า

I'm going back to the Earth
I'm going back to the Earth
I'm going back to work
I'm going back to the Earth

ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังจะกลับมาอีกครั้ง
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
*** ไม่ชัวร์นะครับ แต่คิดว่าเขาปลีกตัวออกไปชาร์จพลังสักพัก แล้วก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิม

Du du du tu tu tu
Du du du tu tu tu
Du du du tu tu tu

The only explanation for our rise, 
Must be that everybody wants to get it high
And move on up to a deluxe apartment in the sky
Well, the higher we go, the taller we grow
We lose sight of our land below
When you can have your place up in outer space
'Cause my home is where my food is grown

คำอธิบาย เรื่องอัตราการเพิ่มขึ้นของพวกเรา
คงเป็นเพราะ พวกเราทุกคนต่างต้องการขึ้นไปอยู่สูงเสียดฟ้า
พาอพยพกันขึ้นไปอยู่บนอพาร์ทเมนท์อันหรูหรา กลางน่านฟ้า
อย่างว่า ยิ่งเราปีนสูงขึ้นไปเท่าใด เราก็ยิ่งเติบใหญ่ขึ้นไปเท่านั้น
แต่เราจะสูญเสียมุมมองเบื้องล่างไป
เชิญพวกคุณตั้งรกรากอยู่บนนอกอวกาศกันไปเถอะ
ส่วนผมนั้น ขอมีบ้านที่เพาะปลูกอาหารได้ก็แล้วกัน

I'm going back to the Earth
I'm going back to the Earth
I'm going back to work
I'm going back to the Earth
I'm going back to the Earth
I'm going back to the Earth
I'm going back to work
I'm going back to the Earth

ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังจะกลับมาอีกครั้ง
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังจะกลับมาอีกครั้ง
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก

We are animals (We are animals)
We are wild (We are wild)
Starting with emotions at the bottom of the ocean
Now we're swinging from the tops of the trees
Oh, we are animals (We are animals)
We are wild (We are wild)
And we'll truly be forgiven when we start getting back, 
To living with the land in harmony

เราคือสิ่งมีชีวิต
เรามีชีวิตจิตใจ
เริ่มต้นมาจากสิ่งมีชีวิตที่ดำดิ่งอยู่ใต้ท้องทะเล
แต่ตอนนี้เรากำลังห้อยโหนอยู่บนยอดของต้นไม้
เราคือสิ่งมีชีวิต
เรามีชีวิตจิตใจ
และเราต่างคนต่างให้อภัย เมื่อเราหวนกลับคืนมาอีกครั้ง
หวนกลับคืนไปยังชีวิตในดินแดนแห่งเสียงดนตรี

I'm going back to the Earth
I'm going back to the Earth
I'm going back to work
I'm going back to the Earth
I'm going back to the Earth
I'm going back to the Earth
I'm going back to work
I'm going back to the Earth
Two more times around! 

ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังจะกลับมาอีกครั้ง
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังจะกลับมาอีกครั้ง
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ขอทวนซํ้าอีกสองรอบ !

Du du du tu tu tu
Du du du tu tu tu
Du du du tu tu tu

One more time around the World

ขอทวนซํ้าอีกสักรอบ

Du du du tu tu tu
Du du du tu tu tu
Du du du tu tu tu
I'm going back to the Earth
I'm going back to the Earth
I'm going back to work
I'm going back to the Earth
I'm going back!

ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังจะกลับมาอีกครั้ง
ผมกำลังกลับคืนสู่ผืนโลก
ผมกำลังจะกลับมาแล้ว !!!

ความคิดเห็น