[แปลเพลงสากล] KLANGKARUSSELL - NETZWERK


>>> ตอนแรกคิดว่าจะฟังผ่านๆ แต่พอเห็นเนื้อเพลงแล้วมันอดแปลไม่ได้จริงๆครับ ความหมายดีมากๆเลยครับ ส่วนเอ็มวีนั้น ขอรับประกันความหวาดเสียว ถ้าผมแปลพลาดตรงไหน ก็ช่วยตักเตือนแก้ไขกันด้วยครับ

KLANGKARUSSELL - NETZWERK (FALLS LIKE RAIN) 
:. ร่วงหล่นดังฝนพรำ

I look up to the sky above
Full of sweet release
From the days that I waste
Trying to fight for space
Well I know what my heart believes

แหงนมองไปบนท้องฟ้ากว้าง
ความสุขก็หวนคืนกลับมา
จากวันวานที่เคยหลงงมงาย
ทุรนทุรายไขว่คว้าหาบางสิ่ง
จนกระทั่งแน่ใจดีแล้วว่า หัวใจนั้นศรัทธาในสิ่งใด

I won't run when the storm clouds come
I won't turn away

ไม่มีทางหลีกหนี หากแม้เมฆพายุร้ายก่อตัวขึ้น
ไม่มีทางหันหลังกลับไป

Cause if your eye's on the ground
When the night comes down
You only see the stars when they fall like rain
Like rain
Cause if your eye's on the ground
When the night comes down
You only see the stars when they fall like rain

หากคุณมัวแต่จดจ่อสายตาอยู่บนผืนดิน
ท่ามกลางความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามา
กว่าคุณจะมองเห็นดวงดาว ก็ต่อเมื่อมันร่วงหล่นลงมาดังฝนพรำ
ร่วงหล่นดังฝนพรำ
หากคุณมัวแต่จดจ่อสายตาอยู่บนผืนดิน
ท่ามกลางความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามา
กว่าคุณจะมองเห็นดวงดาว ก็ต่อเมื่อมันร่วงหล่นลงมาดังฝนพรำ

As we wait for the light to fade
I keep asking why
All those stones that we threw
That the shadows grow
And close every road we try

ตราบที่เฝ้ารอให้แสงสว่างเลือนลับไป
เฝ้าคอยถามใจว่า
หินผามากมายที่รื้อทิ้งไปนั้น
เงาของมันกลับเติบโตขึ้น
จนปิดกั้นเส้นทางเดินของเราอยู่ทุกที

I won't run when the storm clouds come
I won't turn away

ไม่มีทางหลีกหนี หากแม้เมฆพายุร้ายก่อตัวขึ้น
ไม่มีทางหันหลังกลับไป

Cause if your eye's on the ground
When the night comes down
You only see the stars when they fall like rain
Like rain
Cause if your eye's on the ground
When the night comes down
You only see the stars when they fall like rain

หากคุณมัวแต่จดจ่อสายตาอยู่บนผืนดิน
ท่ามกลางความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามา
กว่าคุณจะมองเห็นดวงดาว ก็ต่อเมื่อมันร่วงหล่นลงมาดังฝนพรำ
ร่วงหล่นดังฝนพรำ
หากคุณมัวแต่จดจ่อสายตาอยู่บนผืนดิน
ท่ามกลางความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามา
กว่าคุณจะมองเห็นดวงดาว ก็ต่อเมื่อมันร่วงหล่นลงมาดังฝนพรำ

[Vocal Solo]

I look up at the sky above
Full of sweet release
From the dreams that I chase
Trying to find some face
In a world that I don't believe, no

แหงนมองไปบนท้องฟ้ากว้าง
ความสุขก็หวนคืนกลับมา
จากความฝันที่เฝ้าคอยไล่ตาม
พยายามจะพบหน้าใครบางคน
ในโลกใบนี้ ที่ไม่อาจเชื่อถือได้เลย ไม่เคยเลย 

I won't run when the storm clouds come
I won't turn away

ไม่มีทางหลีกหนี หากแม้เมฆพายุร้ายก่อตัวขึ้น
ไม่มีทางหันหลังกลับไป

Cause if your eye's on the ground
When the night comes down
You only see the stars when they fall like rain
Like rain
Cause if your eye's on the ground
When the night comes down
You only see the stars when they fall like rain
Like rain, yeah
You only see the stars when they fall like rain

หากคุณมัวแต่จดจ่อสายตาอยู่บนผืนดิน
ท่ามกลางความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามา
กว่าคุณจะมองเห็นดวงดาว ก็ต่อเมื่อมันร่วงหล่นลงมาดังฝนพรำ
ร่วงหล่นดังฝนพรำ
หากคุณมัวแต่จดจ่อสายตาอยู่บนผืนดิน
ท่ามกลางความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามา
กว่าคุณจะมองเห็นดวงดาว ก็ต่อเมื่อมันร่วงหล่นลงมาดังฝนพรำ
ร่วงหล่นดังฝนพรำ
กว่าคุณจะมองเห็นดวงดาว ก็ต่อเมื่อมันร่วงหล่นลงมาดังฝนพรำ

ความคิดเห็น