[แปลเพลงสากล] ONEREPUBLIC - WHEREVER I GO


>>> เพราะดีครับ ความหมายเพลงประมาณว่าหลงรักคนนึง เธอเองค่อนข้างจะอันตราย ทำให้เขาต้องเจ็บชํ้า แต่ว่าเขาก็ยังคงลืมเธอไม่ได้สักที จะไปหาใครใหม่ก็ไม่ได้ เพราะเมื่อได้เจอคนที่ร้ายกาจอย่างเธอ ทำให้ความรักอื่นๆที่ช่างง่ายดาย จืดชืด ไม่ถูกปากเขาอีกต่อไปแล้วครับ ส่วนเอ็มวี ผิดหวัง จั้กอิหยังดอก :(

ONEREPUBLIC - WHEREVER I GO :. ทุกแห่งหน

[Chorus]
I know I could lie but I’m telling the truth
Wherever I go there’s a shadow of you
I know I could try looking for something new
But wherever I go, I'll be looking for you

ฉันอาจจะโกหกก็ได้ แต่ว่าฉันกำลังพูดความจริง
ทุกแห่งหนที่ฉันท่องไป กลับเห็นเป็นภาพเงาของเธอ
ฉันรู้ ว่าฉันควรเสาะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่
แต่ทุกแห่งหนที่ฉันท่องไป ฉันกลับมองหาเพียงแต่เธอ

[Verse 1]
Some people lie but they're looking for magic
Others are quietly going insane
I feel alive when I’m close to the madness
No easy love could ever make me feel the same

คนบางคนก็หลอกตัวเอง ทั้งที่ในใจยังคงหวัง
บ้างก็ถึงกับประสาทเสียกันไปข้าง
รู้สึกมีชีวิตชีวา เมื่อได้เข้าใกล้กับความบ้าคลั่ง
ไม่มีความรักใด จะให้ความรู้สึกได้เท่าความรักเดิม
*** ตามความเข้าใจของผมนะครับ เขาพยายามหลอกตัวเองว่าทำใจได้ แต่ในใจยังคงรอคอยเวทมนต์ ซึ่งน่าจะสื่อถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เขาจะกลับคืนมาไงครับ :)

[Chorus 2]
I know I could lie, but I won't lie to you
Wherever I go, you're the ghost in the room
I don't even try looking for something new
Cause wherever I go, I'll be looking for you

ฉันอาจจะโกหกก็ได้ แต่ว่าฉันจะไม่โกหกเธอ
ทุกแห่งหนที่ฉันท่องไป มีเธอเป็นเงาตามหลอกหลอน
ฉันไม่คิดพยายามเสาะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่
เพราะทุกแห่งหนที่ฉันท่องไป ฉันกลับมองหาเพียงแต่เธอ

[Verse 2]
Some people try but they can't find the magic
Others get down on their knees and they pray
I come alive when I’m close to the madness
No easy love could ever make me feel the same
Make me feel the same
Make me feel the same, same, same

คนบางคนก็พยายาม แต่กลับมองไม่เห็นซึ่งความหวัง
บ้างก็ทิ้งตัวคุกเข่า สวดมนต์อ้อนวอน
รู้สึกมีชีวิตชีวา เมื่อได้เข้าใกล้กับความบ้าคลั่ง
ไม่มีความรักใด จะให้ความรู้สึกได้เท่าความรักเดิม
ให้ความรู้สึกได้เท่าเดิม
ให้ความรู้สึกได้เท่าเดิม เท่าเดิม เท่าเดิม
*** ท่อนนี้ ผมคิดว่าน่าจะตรงข้ามกับท่อนนั้น เลยแปลตรงกันข้ามไปครับ คนบางคนก็พยายามกลับไป แต่ก็ไม่มีหวังไงครับ เขาไม่ยอมกลับมาด้วย สอดคล้องกับท่อนที่บอกว่าพยายามคุกเข่าอ้อนวอน :)

[Chorus]
I know I could lie but I’m telling the truth
Wherever I go there’s a shadow of you
I know I could try looking for something new
But wherever I go, I'll be looking for you
Wherever I go, I'll be looking for you, you

ฉันอาจจะโกหกก็ได้ แต่ว่าฉันกำลังพูดความจริง
ทุกแห่งหนที่ฉันท่องไป กลับเห็นเป็นภาพเงาของเธอ
ฉันรู้ ว่าฉันควรเสาะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่
แต่ทุกแห่งหนที่ฉันท่องไป ฉันกลับมองหาเพียงแต่เธอ

[Bridge]
Some people pray to their God for some magic
Cause no easy love could ever make them feel the same
No easy love could ever make me feel the same
Make me feel the same
Make me feel the same, same, same

บ้างก็สวดมนต์ขอพรจากพระเจ้าให้สมใจหวัง
เพราะไม่มีความรักใด จะให้ความรู้สึกได้เท่าความรักเดิม
ไม่มีความรักใด จะให้ความรู้สึกได้เท่าความรักเดิม
ให้ความรู้สึกได้เท่าเดิม
ให้ความรู้สึกได้เท่าเดิม เท่าเดิม เท่าเดิม
*** เอาเป็นว่าผมจะแปลไปตามนี้แล้วกันนะครับ เพราะผมตีความเอาเองว่าเวทมนต์นั่นคือความหวังไปแล้ว

[Chorus]
I know I could lie but I’m telling the truth
Wherever I go there’s a shadow of you
I know I could try looking for something new
But wherever I go, I'll be looking for you

ฉันอาจจะโกหกก็ได้ แต่ว่าฉันกำลังพูดความจริง
ทุกแห่งหนที่ฉันท่องไป กลับเห็นเป็นภาพเงาของเธอ
ฉันรู้ ว่าฉันควรเสาะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่
แต่ทุกแห่งหนที่ฉันท่องไป ฉันกลับมองหาเพียงแต่เธอ

[Outro]
You think it's a lie but I'm telling the truth
Wherever I go, I'll be looking for you
Wherever I go, I'll be looking for you
Looking for you, looking for you, ah

เธอคิดว่าฉันโกหก แต่ว่าฉันกำลังพูดความจริง
ทุกแห่งหนที่ฉันท่องไป ฉันจะมองหาเพียงแต่เธอ
ทุกแห่งหนที่ฉันท่องไป ฉันจะมองหาเพียงแต่เธอ
มองหาเพียงแต่เธอ มองหาเพียงแต่เธอ

ความคิดเห็น