[แปลเพลงสากล] THE STRUMBELLAS - SPIRITS


>>> แจ่มชิบหายเลย แจ่มชิบหายเลย แจ่มชิบหายเลย แจ่มชิบหายเลย  เก่งมาก เจ้าออโต้เพลย์ยูทูป :)

THE STRUMBELLAS - SPIRITS :. จิตวิญญาณ

[Chorus]
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't

กระบอกปืนจ่ออยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่จากไปไหน
จิตวิญญาณอยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่หายไปไหน
กระบอกปืนจ่ออยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่จากไปไหน
จิตวิญญาณอยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่หายไปไหน

[Verse 1]
I been looking at the stars tonight
And I think oh, how I miss that bright sun
I'll be a dreamer 'til the day I die
But they say oh, how the good die young
But we're all strange
And maybe we don't wanna change

ฉันนั้นเฝ้ามองหมู่ดาวในคํ่าคืนนี้
และฉันก็คิดว่า ฉันนั้นคิดถึงเจ้าดวงตะวันเพียงใด
ฉันจะเป็นคนช่างฝันไปจนถึงวันตาย
แต่เขาก็ว่ากันว่า ทำไมหนอคนดีถึงได้มีอายุสั้น
คนเรานั้นแปลกประหลาด
และบางทีเราเองก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลง

[Chorus]
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go

กระบอกปืนจ่ออยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่จากไปไหน
จิตวิญญาณอยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่หายไปไหน
กระบอกปืนจ่ออยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่จากไปไหน
จิตวิญญาณอยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่หายไปไหน
แต่ปืนนั้นยังคงส่งเสียง
ปืนกระบอกนั้นยังคงส่งเสียง
กระบอกปืนจ่ออยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่จากไปไหน
จิตวิญญาณอยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่หายไปไหน

[Verse 2]
I spent a lot of nights on the run
And I think oh, like I'm lost and can't be found
I'm just waiting for my day to come
And I think oh, I don't wanna let you down
Cause something inside has changed
And maybe we don't wanna stay the same

ฉันใช้เวลาแต่ละคืนไปกับการหลบหนี
และฉันก็คิดว่า คล้ายกับว่าฉันนั้นหลงทางและไม่มีวันกลับไปได้
ฉันเพียงเฝ้ารอวันของฉันให้มาถึง
และฉันก็คิดว่า ฉันไม่อยากทำให้เธอต้องผิดหวัง
เพราะบางสิ่งข้างในได้เปลี่ยนไปแล้ว
และบางทีคนเราก็ไม่อยากจมอยู่กับอะไรเดิมๆ

[Chorus]
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh

กระบอกปืนจ่ออยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่จากไปไหน
จิตวิญญาณอยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่หายไปไหน
กระบอกปืนจ่ออยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่จากไปไหน
จิตวิญญาณอยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่หายไปไหน
แต่ปืนนั้นยังคงส่งเสียง
ปืนกระบอกนั้นยังคงส่งเสียง
แต่ปืนนั้นยังคงส่งเสียง
ปืนกระบอกนั้นยังคงส่งเสียง

[Bridge]
And I don't want a never ending life
I just want to be alive while I'm here
And I don't want a never ending life
I just want to be alive while I'm here
And I don't want to see another night
Lost inside a lonely life while I'm here

และฉันก็ไม่ได้ต้องการชีวิตที่ไม่มีวันจบสิ้น
ฉันเพียงต้องการมีชีวิต ขณะที่อยู่ตรงนี้
และฉันก็ไม่ได้ต้องการชีวิตที่ไม่มีวันจบสิ้น
ฉันเพียงต้องการมีชีวิต ขณะที่อยู่ตรงนี้
และฉันก็ไม่ต้องการทนมองเห็นอีกหนึ่งคํ่าคืน
หลงอยู่ข้างในชีวิตที่แสนอ้างว้าง ขณะที่อยู่ตรงนี้

[Chorus]
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh

กระบอกปืนจ่ออยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่จากไปไหน
จิตวิญญาณอยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่หายไปไหน
กระบอกปืนจ่ออยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่จากไปไหน
จิตวิญญาณอยู่ข้างในหัวฉัน และมันไม่หายไปไหน
แต่ปืนนั้นยังคงส่งเสียง
ปืนกระบอกนั้นยังคงส่งเสียง
แต่ปืนนั้นยังคงส่งเสียง
ปืนกระบอกนั้นยังคงส่งเสียง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น