[แปลเพลงสากล] AXWELL /\ INGROSSO - SUN IS SHINING


>>> โคตรเพราะครับ โคตรเพราะครับ โคตรเพราะครับ โคตรเพราะครับ โคตรเพราะครับ ขนลุกเลยครับ :)

AXWELL /\ INGROSSO - SUN IS SHINING :. ตะวันทอแสง

[Verse1]
A simple band of gold
Wrapped around my soul
Hard forgiving, hard forget
Faith is in our hands
Castle made of sand
No more guessing, no regrets

หนึ่งวงแหวนอันสุกสกาว
ห่อหุ้มจิตวิญญาณของฉันไว้
ยากจะให้อภัย ก็ยากที่จะลืมมันไป
ศรัทธาอยู่ในกำมือของเรา
ปราสาทที่สร้างด้วยเม็ดทราย
ไม่ต้องคาดเดา ไม่ต้องผิดหวังอีกต่อไป

[Pre-Chorus]
Then you came my way on a winter’s day
Shouted loudly come out and play
Can’t you tell I got news for you
Sun is shining and so are you

และแล้วเธอก็ผ่านเข้ามาหาฉันในวันที่เหน็บหนาว
ส่งเสียงร้องตะโกน ออกมาสนุกสนานด้วยกัน
ไม่รู้หรอกหรือ ว่าฉันมีข่าวดีมาบอกเธอ
ตะวันกำลังทอแสง ส่วนเธอเองก็เช่นกัน
*** ฤดูหนาว จะเป็นฤดูที่ไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นไงครับ :)

[Chorus 3x]
And we’re gonna be alright
Dry your tears and hold tight
Can’t you tell I got news for you
Sun is shining and so are you

ท้ายที่สุดแล้ว เราจะต้องผ่านมันไป
ปาดนํ้าตา แล้วเข้มแข็งเข้าไว้
ไม่รู้หรอกหรือ ว่าฉันมีข่าวดีมาบอกเธอ
ตะวันกำลังทอแสง ส่วนเธอเองก็เช่นกัน

[Verse2]
Diamonds to behold, waiting to unfold
Bite the bullet, bite your tongue
Love beyond believe
Raid the seven seas
Come uneven, come undone

เพชรเม็ดงามน่าจับตามอง รอคอยวันเปล่งประกาย
ยอมรับความจริง และกัดฟันสู้เข้าไว้
ความรักเหนือความศรัทธา
ข้ามโพ้นทะเล บุกบั่นเข้าไป
ยังมีรอยตำหนิ ยังไม่ผ่านการเจียระไน
*** ผมคิดว่า ตัวเราเปรียบเหมือนเพชรที่ต้องผ่านอุปสรรค เพื่อเจียระไนให้กลายเป็นเพชรเม็ดงามไงครับ
*** Bite your tongue = To stop yourself from saying something because it would be better not to, even if you would like to say it. 
*** Bite the bulletTo bear up in an unpleasant or a difficult situation. In the days before anesthesia, a wounded soldier about to undergo surgery was given a bullet to clamp in his teeth and bear down on so he wouldn't bite off his tongue from the pain.

[Pre-Chorus]
Then you came my way on a winter’s day
Shouted loudly come out and play
Can’t you tell I got news for you
Sun is shining and so are you

และแล้วเธอก็ผ่านเข้ามาหาฉันในวันที่เหน็บหนาว
ส่งเสียงร้องตะโกน ออกมาสนุกสนานด้วยกัน
ไม่รู้หรอกหรือ ว่าฉันมีข่าวดีมาบอกเธอ
ตะวันกำลังทอแสง ส่วนเธอเองก็เช่นกัน

[Chorus]
And we’re gonna be alright
Dry your tears and hold tight
Can’t you tell I got news for you
Sun is shining and so are you

ท้ายที่สุดแล้ว เราจะต้องผ่านมันไป
ปาดนํ้าตา แล้วเข้มแข็งเข้าไว้
ไม่รู้หรอกหรือ ว่าฉันมีข่าวดีมาบอกเธอ
ตะวันกำลังทอแสง ส่วนเธอเองก็เช่นกัน

[Hook]
Sun is shining and so are you (6x)
Can’t you tell I got news for you
Sun is shining and so are you

ตะวันกำลังทอแสง ส่วนเธอเองก็เช่นกัน
ไม่รู้หรอกหรือ ว่าฉันมีข่าวดีมาบอกเธอ
ตะวันกำลังทอแสง ส่วนเธอเองก็เช่นกัน

[Chorus]
And we’re gonna be alright
Dry your tears and hold tight
Can’t you tell I got news for you
Sun is shining and so are you
Sun is shining and so are you

ท้ายที่สุดแล้ว เราจะต้องผ่านมันไป
ปาดนํ้าตา แล้วเข้มแข็งเข้าไว้
ไม่รู้หรอกหรือ ว่าฉันมีข่าวดีมาบอกเธอ
ตะวันกำลังทอแสง ส่วนเธอเองก็เช่นกัน
ตะวันกำลังทอแสง ส่วนเธอเองก็เช่นกัน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น