[แปลเพลงสากล] IMAGINE DRAGONS - BATTLE CRY

>>> เป็นบทเพลงที่ผมเฝ้ารอ และคาดหวังเป็นอย่างมากครับ ขอให้มันออกมากระหึ่มแบบ Radioactive :)

>>> เพลงเต็มครับ ลืมไปเลยว่ายังไม่ได้ลงเพลงเต็ม เพิ่งมาเห็นก็วันนี้เองครับ ขอโทษด้วยครับ 555

IMAGINE DRAGONS - BATTLE CRY :. เสียงตีรันฟันแทง

[Verse 1]
Just one more time
Before I go, I'll let you know
That all this time I've been afraid
Wouldn't let it show
Nobody can save me now, no
Nobody can save me now

อีกเพียงสักครา
ก่อนจะจากลาไป ขอบอกให้รู้ไว้
ตลอดที่ผ่านมา หวาดกลัวมาเสมอ
เพียงไม่อาจเปิดเผย
ไม่มีใครอาจปกป้องผมได้ ไม่มีเลย
ไม่มีใครอาจปกป้องผมได้เลย

[Verse 2]
Stars are only visible in darkness
Fear is ever changing and evolving
And I, I feel poisoned inside
And I, and I feel so alive

ดวงดาวเพียงส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิด
ความหวาดกลัว เปลี่ยนแปลง ปรากฎจนชัดแจ้ง
และผม รู้สึกได้ถึงพิษสงอยู่ภายใน
และผม รู้สึกได้เหมือนได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง

[Chorus]
Nobody can save me now
King is crowned
It's do or die
Nobody can save me now
The only sound
Is the battle cry
Is the battle cry
Is the battle cry
Nobody can save me now
It's do or die

ไม่มีใครอาจปกป้องผมได้
ราชาครองราชย์
จะเลือกเป็นหรือตาย
ไม่มีใครอาจปกป้องผมได้
เพียงเสียงเซ็งแซ่
รบราฆ่าฟัน
รบราฆ่าฟัน
รบราฆ่าฟัน
ไม่มีใครอาจปกป้องผมได้
จะเลือกเป็นหรือตาย

[Chorus]
Nobody can save me now
King is crowned
It's do or die
Nobody can save me now
The only sound
Is the battle cry
Is the battle cry
Is the battle cry
Nobody can save me now
It's do or die

ไม่มีใครอาจปกป้องผมได้
ราชาครองราชย์
จะเลือกเป็นหรือตาย
ไม่มีใครอาจปกป้องผมได้
เพียงเสียงเซ็งแซ่
รบราฆ่าฟัน
รบราฆ่าฟัน
รบราฆ่าฟัน
ไม่มีใครอาจปกป้องผมได้
จะเลือกเป็นหรือตาย

[Outro]
Just one more time
Before I go, I'll let you know
That all this time I've been afraid
Wouldn't let it show
Nobody can save me now, no
Nobody can save me now

อีกเพียงสักครา
ก่อนจะจากลาไป ขอบอกให้รู้ไว้
ตลอดที่ผ่านมา หวาดกลัวมาเสมอ
เพียงไม่อาจเปิดเผย
ไม่มีใครอาจปกป้องผมได้ ไม่มีเลย
ไม่มีใครอาจปกป้องผมได้เลย

ความคิดเห็น